Muzeální dráha

Původní rozsah uhelných vleček
Původní rozsah uhelných vleček

Na jižním okraji města Nýřany od domažlického zhlaví se stáčí hlavní železniční trať k jihu na Zbůch a Chotěšov. Souběžně s hlavní tratí číslo 180 vede od kilometru 0,00 ke kilometru 0,6 železniční vlečka Dioss Nýřany a.s. Od kilometru 0,6 se trať vlečky stáčí táhlým pravým obloukem od hlavní trati do polí k bývalému Dolu Humboldt. Trať byla vystavěna v roce 1862. Železniční trať tehdy vedla ze stanice Nýřany k šachtě Humboldt. V té době na celém nýřansku zahajovalo těžbu mnoho hlubinných černouhelných šachet a desítky podpovrchových šachtiček. Všechny tyto provozy patřily Pražské železářské společnosti a byly propojeny takzvanou Uhelnou dráhou.

V roce 1865 byla vlečka prodloužena západním směrem k tehdy novému Dolu Ziegler (Dioss a.s.). Jak už bylo uvedeno, všechny provozy šachet v Nýřanech, Pankráci, Kamenném Újezdu, Blatnici, Rochlově, Kbelanech a Heřmanově Huti (Vlkýši) propojovala Uhelná dráha s ocelárnami a válcovnami železa v Heřmanově Huti a Nýřanech. Železniční vlečka Dioss Nýřany a.s. má v současné době celkovou délku 3 km. Seřaďovací kolejiště v podniku však již neexistuje. Z celého "ranžíru" zbyla jen odbočka před podnikem o délce 100 metrů. Na trati je celkem 5 železničních přejezdů, z čehož je jeden chráněný. Ostatní čtyři jsou nechráněné. Na trati jsou rovněž dva železniční mosty. Jeden přes Šůlovu ulici v kilometru 0,8 a druhý přes Luční potok v kilometru 2,6.

Zajímavostí je osobní provoz na této vlečce. Od roku 1920 do roku 1994 fungovala na trati vlečky osobní doprava zaměstnanců okolních podniků. Pro tyto účely jsou zbudovány tři zastávky. První v Nýřanech v Šůlově ulici u podniku FEXIM (Nýřany- zastávka), druhá "Na Humboldtce" u šachty Humboldt (zastávka Důl Humboldt) a třetí u podniku Dioss a.s. Z vlečky Dioss a.s. jsou další tři odbočky. První a druhá je do bývalé strojírny FEXIM. Odbočky do "Feximky" jsou v kilometru 0,4 úvratí a 0,42 po směru. Třetí odbočka je v kilometru 1,1 hned za nechráněným železničním přejezdem. Tato vlečka vede na překladiště dřeva a do kovošrotu v místní části Nýřany - Humboldka.

V roce 2015 byla celá trať vlečky revitalizována. V září 2015 oslavily uhelné dráhy v okolí Nýřan 150 let svého trvání.


Aktuální dění na vlečce.

7.4.2020

I přes nepříznivé okolní podmínky se členové IMC Plzeň sekce muzejní dráha snaží alespoň v omezené míře pracovat na muzejní dráze. Pracujeme na ovládání závor přejezdu u dolu Humbold. Instalujeme další návěstidla a pracujeme na údržbě dráhy. Provedli jsme také umístění vechtru HL. 3. na odbočce Důl Humbold.