POZOR!!!

Po dobu trvání nouzového stavu České republiky jsou všechny akce IMC Plzeň zrušeny!!!


Pozvánka na řádnou valnou hromadu - ZRUŠENO


Jízdy parních vlaků 2020

Zde jsou uvedeny pouze parní jízdy a jiné akce určené pro širokou veřejnost, které IMC Plzeň organizuje nebo se na nich organizačně spolupodílí. Děkujeme za pochopení.

Upozornění:

  • Vzhledem k možnému delšímu časovému období mezi termíny zveřejnění a konání vlastní akce může dojít ke zmeně jízdního řádu vlaku. Z tohoto důvodu jsou níže uvedené údaje pouze informativní! 
  • Při zvíšeném nebezpečí vzniku požáru mohou být akce zrušeny nebo může dojít ke změně hnacího vozidla!