Příjem exponátu koordinuje Michal Haleš
tel. 773 184 465

REGISTRACE VYSTAVOVATELE

  1. Na základě registrace vystavovatele Vám bude přiděleno registrační číslo a odeslána pozvánka, kterou předložíte při příjezdu do areálu akce.  
  2. Obdržíte poukázky na dvě jídla a akreditační kartu, která Vám umožní pohyb v celém areálu festivalu. 
  3. V případě, že Vás přijede s exponátem více, zaškrtněte v kolonce doprovod počet osob. Pokud účast dalších osob není nutná k prezentaci exponátu, nemají nárok na stravu. 
  4. Pokud požadujete kompenzaci za cestovní náklady, zadejte je do speciálních požadavků na konci registračního formuláře. Tyto žádosti budou schvalovány  a exponáty, které nás zaujmou, proplaceny. V opačném případě necháme cestu k nám na Vašem rozhodnutí.

Děkujeme a těšíme se na Vás.