Příjem exponátu koordinuje Zbyněk Mikudík tel. 608 282 886.

REGISTRACE VYSTAVOVATELE

1. Na základě registrace vystavovatele, Vám bude přiděleno registrační číslo a odeslána pozvánka na akci, kterou předložíte při příjezdu do areálu akce.  

2. Obdržíte poukázky na dvě jídla  a akreditační kartu, která Vám umožní pohyb v celém areálu festivalu. 

3. V případě, že Vás přijede s exponátem více, zaškrtněte v kolonce doprovod počet osob. Pokud účast dalších osob není nutná k prezentaci exponátu, nemají nárok na stravu. 

4. Pokud požadujete kompenzaci za cestovní náklady, zadejte je do speciálních požadavků na konci registračního formuláře. Tyto žádosti budou schvalovány a u exponátů, které nás zaujmou proplaceny. V opačném případě necháme cestu k nám na Vašem rozhodnutí

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Vložte svůj text...