Příjem exponátu koordinuje Michal Haleš
tel. 773 184 465

REGISTRACE VYSTAVOVATELE


  1. Po příjezdu obdržíte poukázku na oběd a akreditační kartu, která Vám umožní pohyb v celém areálu festivalu. 
  2. V případě, že Vás přijede s exponátem více, zaškrtněte v kolonce doprovod počet osob. Pokud účast dalších osob není nutná k prezentaci exponátu, nemají nárok na stravu. 
  3. Pokud požadujete kompenzaci za cestovní náklady, zadejte je do speciálních požadavků na konci registračního formuláře. Tyto žádosti budou schvalovány  a exponáty, které nás zaujmou, proplaceny. V opačném případě necháme cestu k nám na Vašem rozhodnutí.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Informace pro vystavovatele:

Dodržte prosím dobu příjezdu, tak aby jste byli připraveni v 9 hodin na otevření festivalu.
Neodjíždějte před ukončením, tedy po 18:00.

Při příjezdu kontaktujte Michala Haleše, telefon 773 184 465.

Na místě budete označeni hand stripem, který Vás opravňuje k pohybu po areálu.

Příjezd po silnici 605 od Prahy do Holoubkova je uzavřen.

Pokud pojedete osobním vozidlem od Prahy po D5, sjeďte z dálnice na Exitu 50 směr Holoubkov a za benzinovou stanicí odbočte vlevo na Medový Újezd a pokračujte dále do Holoubkova. Přijedete k areálu festivalu.


Pokud jedete po D5 větším vozidlem (nákladní vozidlo s valníkem) sjeďte z dálnice na Exitu 62 směr Rokycany a pokračujete po sinici číslo 605 do Holoubkova. Zde odbočíte vpravo u Hotelu Bělohlávek a přijedete k areálu.

Od Plzně sjeďte z dálnice na Exitu 62 směr Rokycany a pokračujete po sinici číslo 605 do Holoubkova. Zde odbočíte vpravo u Hotelu Bělohlávek a přijedete k areálu.