Víte že...? /5

12.03.2018

Víte, že momentálně probíhá na lokomotivě 475.111 velká oprava šoupátek parního stroje? Vyměňují se všechny posuvné disky včetně těsnících kroužků za úplně nové. Opravují se pevné dorazy šoupátek a dojde též na výměnu bronzových vložek šoupátkových vík a vložek předního vedení pístů parního stroje. 

Šoupátka jsou umístěna nad válci parního stroje, poháněna klikovým mechanismem lokomotivy pomocí šoupátkové tyče. Konají za jízdy vratný pohyb a umožňují proudění páry před a za píst v přesně vymezeném množství a čase. Lze jimi řídit hospodaření s párou a pohyb lokomotivy vpřed nebo vzad. Na jejich přesné práci závisí klidný a správný chod parní lokomotivy.